Bajkoterapia - podstawowe informacje.

Bajkoterapia - podstawowe informacje.

Ciekawym rodzajem biblioterapii jest bajkoterapia. Stosuje się ją w pracy z małymi dziećmi jako metodę terapii, ale także zapobiegania różnego rodzaju lęków i obaw. Dzięki wprowadzeniu w świat bajek dzieci mają możliwość zapoznać się z daną sytuacją w sposób dla nich bezpieczny, utożsamić się z danym bohaterem, przepracować problem, nauczyć się odpowiednio reagować w konkretnej sytuacji. Metoda ta coraz bardziej zyskuje na popularności i jej stosowana zarówno w pracy z dziećmi zdrowymi https://becejprevoz.com/buchstabe-a/index.html , jak i z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami funkcjonowania.

Wyróżnia się bajki terapeutyczne takie jak: psychoterapeutyczne, relaksacyjne oraz psychoedukacyjne. Bajki relaksacyjne to bajki zawierające w sobie krótką historię. Nie powinna ona trwać dłużej niż siedem minut. Miejsce akcji powinno być znane dziecku i kojarzone przez nie jako miejsce dobre i spokojne. Celem czytania takiej bajki jest nauka relaksacji, wspomaganie rozwoju, odprężenie i uspokojenie.

Fabuła bajek psychoedukacyjnych dotyczy różnych, trudnych sytuacji, które mogą spotkać dziecko. Celem tego rodzaju bajek jest:

– przedstawienie sytuacji trudnej, tak aby dziecko ją poznało i wiedziało jak się zachować w momencie, w którym ona nastąpi,

– rozwijanie i poszerzanie zasobu słownictwa dotyczącego emocji,

– obrazowanie związku pomiędzy daną sytuacją, a emocjami które po niej nastąpiły

– pomoc dziecku w zrozumieniu danego problemu

– zachęcenie do rozmów o swoich uczuciach, problemach, emocjach

– pokazanie możliwości rozwiązywania danej sytuacji

Bajki psychoterapeutyczne udzielają dziecku wsparcia emocjonalnego. Ukazują, że z takimi problemami borykają się również inni ludzie. Pomagają przy obniżeniu napięcia emocjonalnego, kompensują różne niezaspokojone potrzeby, umożliwiają wyrównanie deficytów w potrzebach.

Bibliografia:

S. Kania, Bajkoterapia na etapie edukacji elementarnej, Szczecin 2011.